Το αποτέλεσμα : Οι 2 στους 3 δεν έχουν καλή γνώμη για τη δημαρχία Σφυρή